Undvik nedskräpning och störningar i trapphuset

Undvik nedskräpning och störningar i trapphuset

Låt inte hänget i trapphuset få fäste och leda till upprepad nedskräpning och störningar. Med hjälp av Phenix Multi ligger du steget före och kan upptäcka avvikelserna i tid. Alla våra larmsensorer är kopplade till en larmcentral med åtgärd vid behov – för din och de boendes trygghet!

Klicka här för att läsa mer!