Bro Utveckling ny kund hos Mastek

Bro Utveckling ny kund hos Mastek

Vi vill välkomna vår nya kund Bro Utveckling till oss på Mastek!

Bro Utveckling arbetar för en tryggare och trivsammare miljö för invånare, fastighetsägare och medarbetare i Bro.

Föreningen har valt att ansluta vår Phenix Multi närvarosensor hos Victoriahem, Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommun.

Vi ser fram emot att arbeta för en säkrare omgivning för alla som bor och verkar i området!