Phenix Multi närvarosensor
Säkerhetsbesiktning och certifiering

Med vår besiktning kan vi upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister för att du ska slippa oönskade besök i dina fastigheter – en vinst både för trygghet och ekonomi.

Läs mer
Säkerhetskonsultation
Säkerhetskonsultation

Vi hjälper dig att skydda det skyddsvärda i din verksamhet! Vi vägleder dig både genom akuta problem samt att planera för ett långsiktigt säkerhetsarbete.

Läs mer
Systematiskt brandskyddsarbete
Systematiskt brandskyddsarbete

Varje verksamhet är, oavsett storlek, skyldig att kontinuerligt kontrollera att brandskyddet i fastigheten fungerar som det ska. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs mer