Brandsäkerhetsprodukter

Brandsäkerhetsprodukter
Säkra din lokal med våra brandsäkerhetsprodukter

Bra brandsäkerhetsprodukter kan vara skillnaden mellan en liten, snabbt släckbar eld eller en omfattande eldsvåda. Vi hjälper dig att begränsa skador vid brand!

Vi har brandutrustning för olika slags lokaler och industrier – från 25 till flera tusen kvadratmeter. Produkterna anpassas efter er verksamhet, era lokaler och behov.

En lokal kan behöva flera olika slags brandsläckare. Vi levererar enkla brandsläckningsprodukter som kan göra stor skillnad vid en brand, och mer avancerad utrustning. Alla våra produkter uppfyller EU:s standardkrav och är CE-märkta.

Vi erbjuder också möjlighet till serviceavtal med årlig kontroll.

Vill du veta mer om våra brandsäkerhetsprodukter?Kontakta oss