Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete
Vi ser till att brandskyddet på ditt företag fungerar

Alla som äger och bedriver verksamhet i en byggnad är enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder.

För att uppfylla kraven ska du bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används. Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal. Arbetet kan antingen ske internt genom utbildad personal eller köpas som en extern tjänst.

Vi på Mastek hjälper er att besikta era lokaler, att vid behov komplettera med fler och olika slags brandsläckare, utrymningskyltar samt skapa ritningar för utrymningsvägar. Med vår långa erfarenhet inom branschen kan du vara säker på att brandskyddet ligger i säkra händer.

MSB:s hemsida kan du läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete är och hur man bedriver det.

Behöver du hjälp med brandskyddsarbetet i din verksamhet?Kontakta oss