Säkerhetsbesiktning och certifiering

Phenix Multi närvarosensor
Upptäck säkerhetsbrister i tid genom vår besiktning – en vinst för både trygghet och ekonomi

Vi hjälper dig att utföra en säkerhetsbesiktning och certifiering av dina fastigheter, exempelvis flerfamiljsbostäder, för att identifiera riskfaktorer för brott och ökad otrygghet. Vi utför också utemiljöanalyser för att upptäcka säkerhetsbrister i utemiljöerna i anslutning till fastigheten.

Säkerhetsbesiktningen genomförs av en licensierad besiktningsman som går igenom hela fastigheten inklusive källare, källardörrar och tvättstugor. I kontrollen av utemiljöerna ingår bland annat buskage, belysning, portar, garage och miljöstationer.

Genom besiktningen kan vi framhäva eventuella brister i fastighetsmiljön som påverkar tryggheten negativt för boende, lokalhyresgäster och övriga besökare. Vi lägger också fram åtgärdsförslag med syftet att öka säkerheten i och runt er fastighet. Förutom ökad trygghet kan detta innebära stora kostnadsbesparingar.

Uppfyller fastigheten våra krav kan den även bli trygghetscertifierad.

Boka vår säkerhetsbesiktning och utemiljöanalys!Kontakta oss