februari 2022

Undvik nedskräpning och störningar i trapphuset
Undvik nedskräpning och störningar i trapphuset
|,
Låt inte hänget i trapphuset få fäste och leda till upprepad nedskräpning och störningar. Med hjälp av Phenix Multi ligger du steget före och kan upptäcka avvikelserna i tid. Alla våra larmsensorer är kopplade till en larmcentral med åtgärd vid...
Läs mer