”Crowd sensor” Phenix Multi

Phenix Multi närvarosensor

Vill du få kontroll över oönskade besök i fastighetens källarutrymmen? Med vår störningssensor/”crowd sensor” Phenix Multi hjälper vi dig att hålla koll när du inte kan vara på plats!

Störningssensorn kan installeras i alla utrymmen och täcker stora ytor med sin ljudigenkänning. Den har bra täckning i källargångarna där mobilmottagningen i normala fall är bristfällig. Sensorn kan även kompletteras med en signalförstärkning om signalen är mycket svag.

Läs gärna mer här om du vill veta mer.